Bezpieczeństwo


Często dane przechowywane przez przedsiębiorstwo są jej najcenniejszym kapitałem. Nieautoryzowany dostęp albo utrata tych danych może nieść za sobą konsekwencje nie tylko dla całej firmy, ale także dla jej współpracowników i kontrahentów. Poprawna polityka bezpieczeństwa opiera się nie tylko na wdrażaniu technologii oraz algorytmów zapobiegającym nieautoryzowanemu dostępowi lub utracie danych, ale także poprawną politykę zarządzania informacjami.

Backup (archiwizacja danych):

Ze względu na rozwój coraz to nowszych technologii, coraz więcej danych przetwarzanych jest komputerowo. Dane te jednak bez odpowiedniego zabezpieczenia mogą zostać utracone w sposób nieodwracalny z różnych względów:
- czynnik ludzki (przypadkowe lub celowe usunięcie danych)
- błąd w funkcjonowaniu oprogramowania lub systemu operacyjnego
- fizyczna utrata danych (np. mechaniczne uszkodzenie dysku, kradzież komputera, pożar)

Biorąc pod uwagę losowość wyżej wymienionych przyczyn warto jest zainwestować w archiwizację danych, aby uniknąć stresu i dużych kosztów na specjalistyczne odtwarzanie danych.

Proponowane przez nas w tym zakresie rozwiązania to:
- oprogramowanie do archiwizacji danych
- SAN (Storage Area Network)
- nadmiarowe macierze niezależnych dysków (Raid)

Ochrona antywirusowa:

Wraz z rozwojem i zwiększeniem dostępu do Internetu rośnie liczba wirusów i robaków. W przypadku nierozważnego korzystania z Internetu i braku odpowiedniej ochrony komputery podłączone do sieci mogą być istotnie zagrożone.

Z naszej strony możemy państwu zaproponować wdrożenie ochrony antywirusowej:
-stacji roboczych oraz serwerów
-serwerów pocztowych (w tym filtry anty-spamowe(external link))
-bramy internetowej
-konkretnych segmentów sieci

Audyt IT:

Nie są Państwo pewni bezpieczeństwa informacji lub sieci? Proponujemy kompleksowy audyt IT. Celem  tego procesu jest przedstawienie potencjalnych zagrożeń, wykrycie luk i uchybień w zabezpieczeniach i przedstawienie ogólnej oceny bezpieczeństwa IT w firmie. Oprócz tego dodatkowo w ramach usługi stwarzamy listę zaleceń i zmian w procedurach, które wyeliminują niedociągnięcia.


Polityka bezpieczeństwa
:

Oferujemy również przygotowanie specjalnego zbioru reguł i procedur określających sposób dostępu, zarządzania i udostępniania zasobów, systemów informacyjnych, informatycznych. W odpowiednio przygotowanej polityce bezpieczeństwa powinno się zawrzeć wszystkie informacje o sposobie korzystania z niektórych programów, systemu operacyjnego czy nawet komputera. Wdrożymy mechanizm kontroli i poziomów dostępu do systemów informatycznych / danych.


Poprzednia strona: Usługi informatyczne
Następna strona: Doradztwo